Zarząd Osiedla

Poznajmy się bliżej

Zarząd Osiedla Rzepnik jest organem wykonawczym Osiedla, czyli lokalnej wspólnoty mieszkańców.

Do zadań i kompetencji Zarządu należy m.in.:

 • przygotowywanie zebrań mieszkańców Osiedla i sporządzanie projektów uchwał

 • organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych w celu poprawy warunków życia mieszkańców Osiedla

 • inicjowanie działań społecznie użytecznych dla mieszkańców Osiedla

 • występowanie z wnioskami mieszkańców i w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach Osiedla

Aktualnie obowiązujący statut Osiedla dostępny jest TUTAJ.

Skład Zarządu Osiedla (2019-2023)

 • Justyna Kruk - Przewodnicząca Zarządu Osiedla

  • Michał Burda - Członek Zarządu

  • Michał Koza - Członek Zarządu

  • Tomasz Cygan - Członek Zarządu

  • Karol Kościelny - Członek Zarządu

Kontakt:

📧 Mail osiedlowy: os.rzepnik@gmail.com

📧 Mail do Przewodniczącej Osiedla: kruk.k.justyna@gmail.com

Dyżur:

Pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18:00-19:00, Biuro Rady, Rynek 2