Zebrania Zarządu

Uchwała Zarządu Nr 1/2021 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych do dyspozycji osiedla

Data: 17 luty 2021

W dniu 11 lutego 2021 Zarząd Osiedla, obradujący w pełnym składzie, jednogłośnie przyjął uchwałę dokonującą podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Osiedla na ten rok. Wśród zadań do realizacji na ten rok znalazły się:

Ul. Jagielnia

  1. Utwardzenie pobocza jezdni na odcinku ok. 200 m, które zostanie wykonane tam, wykonane tam, gdzie zniszczenia są największe, tj. na odcinku od ostatniej szykany patrząc od ul. Krakowskiej do mniej więcej nr 31, bez naruszenia wyjazdów mieszkańców z posesji.

Kwota: 8 000 zł

  1. Instalacja urządzenia zabawowego na placu zabaw

Kwota: 7 000 zł

Ul. Torowa

  1. Projekt chodnika (od skrzyżowania z ul. Pachla do ul. Przemysłowej, po lewej stronie patrząc od ul. Torowej). W międzyczasie zostanie naprawione i utwardzone pobocze.

Kwota: 30 000 zł

  1. Budowa odcinka chodnika od przejścia dla pieszych na ulicy Przemysłowej (przy skrzyżowaniu z ul. Torową) do parkingu supermarketu „Biedronka”

Kwota: 12 000 zł

Ul. Krakowska

  1. Budowa chodnika pomiędzy ul. Zieloną a ul. Torową

Kwota: 15 000 zł

Szacunkowy koszt inwestycji: 72 000 zł