Zebrania Zarządu

Uchwała Zarządu Nr 1/2024 w sprawie wniosku o umieszczenie tablicy upamiętniającej mjr Żychonia

Na ostatnim zebraniu Zarządu, który obradował 4 kwietnia br. w składzie: Krystyna Krzyżak, Joanna Maryon-Golonka oraz Justyna Kruk (Michał Koza – nieobecność usprawiedliwiona; Karol Kościelny – nieobecność nieusprawiedliwiona), obecne członkinie podjęły uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowały wniosek IPN oraz Gminy o umieszczeniu tablicy upamiętniającej 80. rocznicę śmierci mjr Żychonia na budynku, w którym mieścić się będzie CAK, żłobek i przedszkole. 

Data publikacji: 10 kwietnia 2024 r.

Uchwała Zarządu Nr 1/2021 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych do dyspozycji osiedla

Data: 17 luty 2021

W dniu 11 lutego 2021 Zarząd Osiedla, obradujący w pełnym składzie, jednogłośnie przyjął uchwałę dokonującą podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Osiedla na ten rok. Wśród zadań do realizacji na ten rok znalazły się:

Ul. Jagielnia

Kwota: 8 000 zł

Kwota: 7 000 zł

Ul. Torowa

Kwota: 30 000 zł

Kwota: 12 000 zł

Ul. Krakowska

Kwota: 15 000 zł

Szacunkowy koszt inwestycji: 72 000 zł