Zebrania mieszkańców

Zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik - 18 stycznia 2024

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na najbliższe zebranie, które odbędzie się w czwartek 18 stycznia, tradycyjnie w Sali Obrad miejskiego Ratusza (Rynek 1) od godziny 18:00.

W porządku obrad:

Zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik - 28 lutego 2023

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na najbliższe zebranie, które odbędzie się we wtorek 28 lutego o godz. 18:00, tradycyjnie w Sali Obrad miejskiego Ratusza (Rynek 1).

W porządku obrad:

Zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik - 19 stycznia 2023

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na najbliższe zebranie, które odbędzie się w czwartek 19 stycznia, tradycyjnie w Sali Obrad miejskiego Ratusza (Rynek 1) od godziny 18:00.

W porządku obrad:

Zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik - 26 października 2022

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na najbliższe zebranie, które odbędzie się w środę 26 października, tradycyjnie w Sali Obrad miejskiego Ratusza (Rynek 1) od godziny 17:30.

W porządku obrad:

Zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik - 15 lutego 2022

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na najbliższe zebranie, które odbędzie się we wtorek 15 lutego, tradycyjnie w Sali Obrad miejskiego Ratusza (Rynek 1) od godziny 18.00.

W porządku obrad zebrania podział środków budżetowych i wybór zadań do realizacji na rok 2022 r.

Uczestnicy zebrania będą proszeni o zachowanie dystansu 1,5 m oraz założenie maseczki.

Zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik - 21 września 2021

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na najbliższe zebranie, które odbędzie się we wtorek 21 września, tradycyjnie w Sali Obrad miejskiego Ratusza (Rynek 1) od godziny 17.00.

W porządku obrad zebrania znajdą się m.in. następujące tematy:

Źródło: https://sip.gison.pl/skawina

Powtórne głosowanie korespondencyjne w sprawie sprzedaży 2 działek gminnych

Poniedziałek 31 maja 2021 r. w godzinach 17:00-19:00 w Sali Obrad miejskiego ratusza (Rynek 1, p. I) to kolejny termin, który wyznaczył Zarząd Osiedla, by mieszkańcy wypowiedzieli się na drodze głosowania korespondencyjnego w sprawie sprzedaży dwóch działek gminnych nr 4544/6 oraz 4544/7 zlokalizowanych na terenie naszego Osiedla (okolice ul. Polnej).


Głosowanie odbywa się ponownie, gdyż w pierwszym terminie na głosowaniu nie pojawił się żaden z mieszkańców. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze statusem naszego Osiedla, o zbyciu nieruchomości (w tym przypadku gruntów) gminnych decyduje Zebranie Mieszkańców naszego Osiedla, nikt inny! Stąd tak ważny jest udział Państwa w głosowaniu.


Wydrukowana karta do głosowania zostanie wydana na miejscu w dniu głosowania. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Osiedla mający stałe zamieszkanie na jego terenie i posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.

Projekt uchwały będący przedmiotem głosowania znajduje się poniżej.UCHWAŁA NR …./2021

Zebrania mieszkańców Osiedla nr 8 „Rzepnik”

z dnia …..

w sprawie sprzedaży dwóch działek gminnych nr 4544/6 oraz 4544/7 zlokalizowanych na terenie naszego Osiedla.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), § 6 ust. 1 oraz § 26 załącznika nr 24 do uchwały nr XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1832 z późn.zm.), zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik na drodze głosowania korespondencyjnego, które odbyło się …….., uchwala, co następuje:

§1

Zebranie mieszkańców Osiedla Rzepnik wyraża zgodę na sprzedaż przedmiotowych działek gminnych zgodnie z wnioskiem Stron. Strony wnioskujące, które chcą kupić działki, to właściciele nieruchomości sąsiadujących z działkami gminnymi.

Sprzedaż działek odbędzie się w formie bezprzetargowej jako dopełnienie na rzecz właścicieli działek sąsiednich wnioskujących o sprzedaż.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały i protokoły z zebrań

Uchwały zebrań mieszkańców wraz z protokołami (2015-) dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TUTAJ.